Τρόπος Μελέτης

Μελετάμε καθημερινά όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Ο γονέας επιλέγει την ώρα που τον εξυπηρετεί να έρχεται το παιδί στο κέντρο μελέτης. Η μελέτη είναι τρίωρη και δίωρη ανάλογα με τη σχολική τάξη και γίνεται σ ένα χώρο ζεστό, ειδικά διαμορφωμένο για να συγκεντρώνεται ο μαθητής. Ο δάσκαλος /καθηγητής αφού δει το πρόγραμμα του παιδιού, οριοθετεί χρονικά τη μελέτη του, δίνει δηλαδή συγκεκριμένο χρόνο για τη μελέτη κάθε μαθήματος , καθοδηγεί το μαθητή και επεξηγεί απορίες. Έπειτα, τον αφήνει να μελετήσει μόνος του και επιστρέφει για την αξιολόγηση. Στόχος μας είναι η μελέτη ν αποτελεί μία ευχάριστη διαδικασία και όχι εξαναγκασμό. Το παιδί μαθαίνει να μελετά μόνο του, χωρίς να χρειάζεται βοήθεια. Μαθαίνει να ολοκληρώνει ότι αρχίζει και να είναι υπεύθυνο. Η μελέτη πραγματοποιείται με τη βοήθεια δασκάλου για τα παιδιά του δημοτικού και καθηγητών διάφορων ειδικοτήτων για τα παιδιά του γυμνασίου.

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή έως 5 ατόμων που τα αποτελούν πάντα παιδιά κοντινών τάξεων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτει ο χώρος.

Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικής μελέτης για όσους γονείς το επιθυμούν.

Εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης ακολουθείται και σε περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε συνεργασία με λογοθεραπευτή .Τέλος, σε περίπτωση που περισσεύει ελεύθερος χρόνος, οι μαθητές κάνουν επαναληπτικές ασκήσεις των σχολικών τους μαθημάτων στους υπολογιστές (digital class).

Έτσι, επιστρέφουμε σπίτι χωρίς εκκρεμότητες ελεύθεροι να κάνουμε άλλες δραστηριότητες, έχοντας φτιαγμένη για την επόμενη μέρα τη σχολική τσάντα.

Διαβασμένα παιδιά… Ξεκούραστοι γονείς!!!