Το παιδί μου φοιτά στο γυμνάσιο, γιατί να προτιμήσω το Αλφαβητάρι;

Το παιδί μου φοιτά στο γυμνάσιο, γιατί να προτιμήσω το Αλφαβητάρι;

Το παιδί του γυμνασίου έχει το δικό του χώρο στο Αλφαβητάρι. Υπάρχει αίθουσα διαμορφωμένη για τη μελέτη των μεγάλων παιδιών. Εκεί θα διαβάσει όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας και θα κάνει τις απαραίτητες επαναλήψεις. Ο χώρος είναι ζεστός και οικείος κα ευνοεί το έργο του. Το παιδί θα είναι πάντα προετοιμασμένο για την επόμενη ημέρα και θα έχει σφαιρικές γνώσεις. Θα μάθει να ασχολείται με όλα τα μαθήματα και να μην τα διακρίνει. Άλλωστε, το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτεί πια ικανοποιητικό μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα. Έτσι, εμείς θέτουμε τις βάσεις ώστε το παιδί να προχωρήσει στην επόμενη βαθμίδα γνωρίζοντας με ποιον τρόπο πρέπει να διαβάζει ώστε να αποδίδει. Ας μην ξεχνάμε, το παιδί του γυμνασίου είναι ακόμα παιδί και είναι όμορφο να βρίσκεται σε ένα χώρο που του δίνει δυνατότητα εκτός από το να μελετήσει να ασχοληθεί με τους Η/Υ, να διαβάσει βιβλία από τη βιβλιοθήκη που διαθέτει ο χώρος και πολλά άλλα.

«Ελευθερία της έκφρασης
Ελευθερία στην επιλογή των υλικών
Ελευθερία κινήσεων»
M. Montessori