Το παιδί μου έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία…

Το παιδί μου έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία…

Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχει αυξηθεί. Στο Αλφαβητάρι κατανοούμε το δύσκολο έργο των γονέων όσον αφορά τη μελέτη των παιδιών, γι΄ αυτό και αναλαμβάνουμε τη μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες δημοτικού και γυμνασίου. Ακολουθούμε εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης, δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο στο παιδί, είμαστε δίπλα του και το βοηθάμε να βελτιωθεί, να νιώσει αυτοπεποίθηση, και σιγουριά για τις γνώσεις του. Ακολουθούμε μεθόδους και τεχνικές που βοηθούν το παιδί να μελετά με αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής συνεργασία με λογοθεραπευτή και παρέχεται test ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών σε κάθε παιδί.